เกษตรสร้างชาติ : เกษตรอินทรีย์ของคนรุ่นใหม่มหาสารคาม

พยาบาลสาวชาวมหาสารคามลาออกจากงานมาดูแลมารดา พร้อมหันมายึดอาชีพทำการเกษตรได้ 3 ปีแล้ว ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จนเป็นหนึ่งใน Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ของกระทรวงเกษตรฯ ล่าสุด ถูกบรรจุอยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย

จากสาวพยาบาลที่ดูแลคนไข้มาเกือบ 10 ปี สุขภาพของมารดาบีบให้ “น้องอ้น” กานต์รวี บัวบุญ ตัดสินใจลาออกมาดูแลผู้ให้กำเนิด ที่บ้านหนองเสือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ได้ 3 ปีแล้ว การเกษตรถูกเลือกเป็นอาชีพใหม่ น้องอ้น เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ เน้นศึกษาวิจัยด้วยตัวเอง เริ่มจากการปศุสัตว์ อาทิ การเลี้ยงเป็ด และไก่พันธุ์ไข่ ปล่อยอิสระตามวิถีธรรมชาติ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ปราศจากสารเร่งไข่แดง กำลังผลิตรวมเฉลี่ยวันละ 400 ฟอง บางส่วนถูกนำมาแปรรูปเป็นไข่เค็มอินทรีย์

นอกจากนี้ ยังมีหมูลูกผสม เกิดจากการนำหมูดำเชียงใหม่มาผสมพันธุ์กับหมูขาวที่เลี้ยงกันทั่วไป ให้เลี้ยงง่าย ประหยัดต้นทุนค่าอาหาร จากจุดเริ่ม 3 ตัว วันนี้มีหมู 50-60 ตัว

ลุยงานปศุสัตว์ 2 ปี จนปุ๋ยมูลสัตว์ล้น ปีที่ 3 น้องอ้น จึงเริ่มปลูกพืชผัก เพื่อกระจายปุ๋ย และใช้พื้นที่กว่า 20 ไร่ ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ภายใต้ชื่อบ้านสวนภูระวี หญ้าหวานสารคาม สายพันธุ์เนเปีย ที่ให้โปรตีนสูงสุด เป็นพืชเศรษฐกิจน้องใหม่ ที่ทำเงินให้น้องอ้นทุกวัน เฉลี่ยวันละ 3,000-4,000 บาท จากแปลงผักธรรมดา ตอนนี้กำลังปรับแต่งพื้นที่ ต้อนรับลูกค้า เข้ามาเก็บผลผลิตเอง โดยทุกอย่างล้วนเป็นอินทรีย์ ดีต่อสุขภาพ

น้องอ้น ทำการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ ขวบปีแรกถูกสังคมและคนในครอบครัวกดดัน ปีที่ 3 สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าไม่เพียงได้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ค่าตอบแทนยังมากกว่าอาชีพเดิมถึง 5 เท่า เธอเป็น Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ทั้งองค์ความรู้ และเชื่อมโยงเรื่องการตลาด

บ้านสวนภูระวี อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จ.มหาสารคาม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำสื่อมวลชนส่วนกลางมาเยี่ยมชมในเดือนมีนาคมนี้.-สำนักข่าวไทย