“บิ๊กปุย” มอบเครื่องหมายการต่อต้านการก่อการร้าย

ประชุมผบ.เหล่าทัพ นัดสุดท้าย “บิ๊กปุย” ขอบคุณผบ.เหล่าทัพและตำรวจที่ช่วยให้งานสำเร็จลุล่วง เป็นที่เชื่อมั่นของรัฐบาล พร้อมมอบเครื่องหมายการต่อต้านการก่อการร้ายให้ผบ.เหล่าทัพ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560

โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพไทย จากนั้น พล.อ.สุรพงษ์ แถลงภายหลังการประชุมว่ากองทัพบก ได้รายงานถึงผลการจัดการฝึกกรมทหารราบเฉพาะกิจ/กรมทหารม้าเฉพาะกิจและการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อันเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่ากองทัพบก มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ 

ด้าน กองทัพเรือ ได้เตรียมจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 13-22 พ.ย.2560 ในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพและความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย 

ส่วนกองทัพอากาศ มีการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพภายใต้แนวคิดการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network – Centric Warfare) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับรู้สถานการณ์ และการประเมินเป้าหมายที่รวดเร็ว พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภารกิจการป้องกันประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้าง เพื่อสร้างความปลอดภัยและนำความสุขกลับคืนสู่ประชาชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews