ขึ้นทะเบียนต่างด้าววันที่3ยอดรวมกว่า8หมื่นคน

กระทรวงแรงงาน เผย 3 วัน มีต่างด้าวใต้ดินเข้าระบบแล้ว กว่า 8 หมื่นคน จากนายจ้างกว่า 2 หมื่นคน ย้ำวันพิสูจน์ความสัมพันธ์นายจ้างตัวจริงและลูกจ้างต้องมาด้วยตัวเอง

บรรยากาศการขึ้นทะเบียนแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ศูนย์รับแจ้งฯ บริเวณชั้น 1 กระทรวงแรงงาน วันที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนายจ้างนำเอกสารทยอยเข้ามายื่นแจ้งขอจ้างงานคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานยังคงให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ทั้งการแนะนำวิธีการเตรียมเอกสาร การแจ้งเปลี่ยนนายจ้างกรณีบัตรสีชมพู ที่ให้ไปดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ได้เลย รวมถึงกำชับว่าการแจ้งการทำงานรอบนี้ นายจ้างสามารถมาดำเนินการเพียงคนเดียวได้ ไม่ต้องนำต่างด้าวมาด้วย เป็นต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากรอบนี้ทางกระทรวงอนุโลมให้นายจ้างสามารถให้ผู้แทนมายื่นแจ้งที่ศูนย์แทนได้ กรณีไม่สะดวก ทำให้ช่วงสายวันนี้ พบว่ามีผู้แทน 1 คน เข้ามายื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวต่อเจ้าหน้าที่แทนนายจ้างถึง 8 คน จากการสอบถามทราบชื่อคนที่มาดำเนินการแทนนายจ้าง คือนายมลเทียน เวียงลอ พนักงานบริษัทเอกชน โดยเขาเปิดเผยว่า นอกจากเป็นพนักงานในบริษัทแล้ว ยังทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านของนายจ้างด้วย เมื่อทราบว่า ผู้แทนสามารถยื่นแจ้งแทนได้ นายจ้างจึงได้มอบหมายให้ตนมายื่นขอจ้างคนต่างด้าวเพื่อทำงานบ้าน จำนวน 15 คนแทน ส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมถึงมายื่นแทนนายจ้างมากถึง 8 คนนั้น เพราะเป็นของส่วนนายจ้างที่ตนทำงานด้วย และลูกหลาน รวมถึงญาติของนายจ้างด้วย ซึ่งทั้ง 8 คนมีบ้าน 8 หลัง แต่ละคนก็ใช้แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านประมาณ 1-3 คนต่อบ้าน 1 หลัง พอตนรับมาทำหน้าที่ยื่นแจ้งแทน จึงรวบรวมมาแจ้งทีเดียวพร้อมกันทั้ง 8 คนเลย

ขณะที่ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งใต้กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การมายื่นแทนนายจ้างทีเดียวหลายคนทำได้ แต่ต้องมีที่มาที่ไปที่น่าเชื่อถือ ซึ่งกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ ได้ขึ้นทะเบียนรับแจ้งและออกใบนัดให้นายจ้างทั้ง 8 คน พร้อมย้ำว่าวันพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง นายจ้างและลูกจ้างต้องมาเอง ให้คนอื่นแทนไม่ได้ แต่หากนายจ้างป่วย มาไม่ได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์ และผู้แทนที่มาแทนต้องเป็นเครือญาติ และหากพบว่า มีคนไทยคนไหนแอบอ้างเป็นนายจ้างให้กับต่างด้าว มีโทษปรับ 2-6 แสนบาท หรือจำคุก 1-3 ปี ย้ำนายจ้างควรรีบนำแรงงานมาขึ้นทะเบียนในช่วงแรกๆอย่ารอตอนท้าย เพราะคนอาจแน่น และการดำเนินการจะได้เป็นไปตามเป้าที่กระทรวงวางไว้

อย่างไรก็ตาม หลังกระทรวงแรงงาน เปิดขึ้นทะเบียนการทำงานคนต่างด้าวผ่านศูนย์รับแจ้งทั่วประเทศ 101 ศูนย์ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เวลา 11.00 น.มีนายจ้างมายื่นแจ้งการทำงานคนต่างด้าวแล้ว 24,297 คน แรงงานต่างด้าว 83,335 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา รองลงมาคือ กัมพูชา และลาว ตามลำดับ.-สำนักข่าวไทย